Betingelser

A. Påmelding
1. Påmelding på kurs ved Oslo Internasjonale Språkskole er bindende og gjelder fra det tidspunkt eleven er registrert ved et av skolens kurs.

2. Påmeldingen er avhengig av ledig plass på kurset.

3. Registrering kan kun gjøres i skriftlig form via OIS’ nettsider. Eleven må også angi at han/hun har lest og godtatt alle kontraktsbetingelsene.

4. Når du melder deg på via OIS’ nettsider har du angrerett. Angrerett vil si at du i løpet av 7 dager kan trekke deg fra kurset uten nærmere begrunnelse. Dersom du vil bruke angreretten, må du sende inn angrerettskjemaet senest den dagen fristen utløper. Det er ikke mulig å benytte angreretten etter at melding om kursbekreftelse har blitt sendt. Meldingen sendes vanligvis en uke før kursstart.

B. Kurs

5. Tjenesten OIS tilbyr er språkkurs. Info om antall undervisningstimer, sted, dato, tidspunkt og pris er beskrevet på nettsiden.

6. Kursene har fra 6 til15 elever. Ved færre deltakere vil kurset avlyses/utsettes.

7. Hvis kurset utsettes, vil elevene informeres om dette umiddelbart. De vil da kunne melde seg av, frem til kurset eventuelt kan bekreftes. Alle påmeldte vil kontaktes før en eventuell kursbekreftelse sendes ut. Hvis en elev ønsker å melde seg av kurset, er det viktig at denne gir beskjed om dette før bekreftelsen sendes ut til elevene. Etter bekreftelsen er utsendt, er alle påmeldinger bindende, og avmeldingsbetingelser i dette dokumentet er gjeldende.

8. Skolen reserverer seg retten til å avlyse hele eller deler av et kurs eller endre kursbeskrivelsen uavhengig av årsak. Elevene vil i så fall bli informert om avlysningen via e-post. Hvis et kurs har blitt avlyst vil innbetalt kursavgift for de avlyste timene refunderes i sin helhet.

9. Kursavgiften inkluderer ingen bøker eller annet didaktisk materiale. Det er eleven sitt ansvar å ta med boken og/eller det spesifiserte didaktiske materiale til timene.

C. Oppmøte og kursbevis

10. Elevene forventes å delta på 100% av kurset.

11. Sertifikater for gjennomført undervisning vil gis på oppfordring fra studentene. Sertifikatene vil dateres og signeres, og angi språk, nivå og antallet timer studenten har gjennomført. Elevene må delta på minst 75% av timene i kurset for å kvalifisere til å få et kursbevis.

D. Betaling

12. Kurset kan betales med debit- eller kredittkort fra VISA eller MasterCard.

13. Kursdeltakere som kvalifiserer for rabatter må presentere gyldig rabattkupong ved påmelding i nettbutikken. Det gis ikke rabatt for eventuelle rabattkuponger som ettersendes etter påmelding.

14. Tilbakebetaling av kursavgiften med fradrag for benyttede undervisningstimer og et administrasjonsgebyr på 25% av kursavgiften er bare mulig i begrunnede tilfeller (for eksempel sykdom, legeerklæring) og senest innen 2. undervisningsdag.

15. Avlysning eller avbrudd av et kurs må bekreftes fra studenten skriftlig via e-post. Hvis skolen ikke underrettes om dette vil studenten være betalingspliktig for avtalte timer.

16. Hvis eleven på grunn av uforutsette omstendigheter (som ikke er dekket av §16) ikke kan delta på kurset, så er det mulig å delta på et kurs som begynner senere. I så fall må eleven betale et gebyr på 10% av kursavgiften. Hvis eleven benytter seg av dette, er det noen forbehold: (a) kurset må være i det samme språket og på det samme nivået som eleven opprinnelig har meldt seg på, (b) det må være ledig plass på kurset, (c) kurset eleven ønsker å delta på må bekreftes, (d) det er eleven sitt ansvar å informere skolen om at han/hun ønsker å delta på et annet kurs, og dette må gjøres innen 2 uker etter kursstart, (e) eleven må melde seg på på nytt, (f) den nye påmeldingen må gjøres innen 6 måneder fra opprinnelig kursstart.

17. Hvis eleven har kreditt hos skolen, må den benyttes innen 6 måneder fra opprinnelig innbetalingsdato. Hvis eleven ikke bruker den eller krever den utbetalt innen denne perioden vil skolen beholde hele beløpet.

E. Personopplysningsloven

18. Når du bestiller kurs fra våre nettsider blir du automatisk lagt inn i vår kundebase. OIS følger reglene om oppbevaring av persondata, som følger av Personopplysningsloven. Vi vil ikke formidle informasjon om våre kunder videre til andre. Du kan få innsyn i hvilken informasjon som er registrert om deg ved å henvende deg til OIS på e-post.

F. Reklamasjon

19. Reklamasjon kan sendes til kontakt@sprakskole.no, eventuelt kan man ringe til +47 451 46 246 innen telefontiden (Man-Tors, 09:30-12:00). Skolens administrasjon er stengt i påske- sommer- og juleferien samt helligdager og offentlige fridager. Administrasjonen håndterer alle saker så for som mulig, senest innen 10 arbeidsdager.

Orgnr: 913166892
[ultimate_gdpr_terms_accept]