Språkkurs i Oslo – oversikt og nivåer

Kursene følger den europeiske standarden CERF

  • For å lære ett av disse språk steg for steg, tilbyr OIS en serie med 4 nivå delt over en totalt av 12* trinn (A1.1 til B2.3).
  • Hvert nivå består av tre deler* hver av dem inneholder 15 undervisningstimer à 45 min.
  • Gruppene har mellom 6 – 15 elever som gir læreren mulighet til å fokusere på hver enkelt elev.

*noen språk har flere trinn/deler

Hos oss trener du alle de kommunikative ferdighetene.

  • du blir bedre når det gjelder å lytte, å snakke, å lese og å skrive
  • kursene våre fokuserer på den praktiske bruken av språket
  • grammatiske strukturer som aktivt hjelpemiddel.

Vårt mål er å hjelpe deg til å bygge en solid kunnskap, slik at du kan uttrykke deg trygt og selvstendig i forskjellige situasjoner.

Våre lærere

Våre språklærere har en relevant universitetsutdannelse, sammen med en bred erfaring som setter dem i stand til å arbeide som kursleder hos oss. Lærerne følges opp og koordineres av vår pedagogisk ansvarlig.